De warmste week in het Multatulitheater

Ten voordele van Jenne's Friends Projects vzw

Gedurende de volledige tweede productie van het Multatulitheater: "De Quaghebeurs" (van Jeroen Maas en in een regie van Ludo Hoogmartens) worden alle opbrengsten van vestiaire en verkoop van programmaboekjes integraal geschonken aan Jenne's Friends Projects. Het theater zal ook nog een extra steentje bijdragen. De actie loopt van 16 november 2019 tot en met 11 januari 2020 (Lange Vlierstraat 5, 2000 Antwerpen)

Waarom dit goed doel?

Ligt me nauw aan het hart en heb veel respect voor de oprichters en medewerkers.

Jenne's Friends Projects vzw

Jenne's Friends Projects (JFP) is een ouderinitiatief dat daginvulling geeft aan jongvolwassenen met een mentale beperking.
Ons project voorziet 2 groepen waarbij focus gelegd wordt op individuele begeleiding.
Een werkgroep zal klusjes uitvoeren (groendienst, samenwerking met ouderen en kinderen,…), in de rustige groep komen sport, spel, ontspanning en koken aan de beurt.
Persoonlijke therapie (logo, kine, ergo, …) kunnen geïntegreerd worden in het dagtraject van de jongvolwassene, zodat er tijdens de avonden rust gecreëerd wordt voor de gebruiker en zijn omgeving. Om onze werking te ondersteunen werd er een samenwerkingsverband aangegaan met Mobilant (vergunde zorgverstrekker).
Bij JFP dromen we van een inclusieve samenleving.

Bekijk dit goed doel