De warmste week @ SLOS

Ten voordele van ALEHOPPA

Op school houden wij een "Warmste week @SLOS" ten voordele van vzw Alehoppa.
Tijdens die week lopen verschillende acties. Zo kunnen de kinderen intekenen voor een stuk vers fruit per dag, organiseren we een warmathon door ons schoolgebouw en voeren de leerlingen thuis klusjes uit om zo een centje te kunnen doneren.

Waarom dit goed doel?

Deze vzw werd opgericht door ouders van een leerling bij ons.

ALEHOPPA

Alehoppa richt zich op het ondersteunen van de integratie van kinderen met een motorische beperking en het verhogen van hun zelfredzaamheid bij het participeren in de dagdagelijkse activiteiten in de samenleving. Dit doet de vzw door het (laten) analyseren van optimale mogelijkheden en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen om (school)gebouwen maximaal toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen. Het faciliteren van contacten tussen enerzijds personen op zoek naar gepaste hulpmiddelen voor kinderen met motorische beperkingen en anderzijds personen die deze hulpmiddelen niet langer nodig hebben en ter beschikking stellen. Ook realiseert de vzw zelf niet-medische hulpmiddelen indien hier een nood aan is. Eveneens richt de vzw zich ook tot het opzetten van een netwerk voor informatie- en ervaringsuitwisseling tussen kinderen met een motorische beperking en hun naasten. Tot slot brengt de vzw ook ouders van jonge kinderen met de spierziekte SMA met elkaar in contact.

Bekijk dit goed doel

Video's