De Warmste Week @ ksa Ter Straeten

Ten voordele van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen vzw

Na de activiteit zullen de kinderen en hun ouders pannenkoeken en warme chocomelk kunnen kopen. De opbrengst gaat naar de warmste week. Het doel dat wij gekozen hebben is het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen vzw. Het is een thema dat veel voorkomt, ook in jeugdbewegingen. Daarom willen wij helpen om dit in de toekomst tegen te gaan.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn ksa Ter Straeten, een jeugdbeweging uit Brugge. Wij wouden dit jaar ook graag een steentje bijdragen aan de warmste week. Wij hebben gekozen voor dit doel omdat er kindermishandeling tot op de dag van vandaag nog steeds veel voorkomt. Het is een taboe, niet veel kinderen durven hun mond opendoen bij het voorkomen van deze feiten. Je weet nooit of er een kind in je buurt te maken heeft met kindermishandeling. Misschien komt dit ook voor bij één van onze kinderen in onze jeugdbeweging. Juist omdat het iets dat zo dicht staat bij elke jeugdbeweging, hebben wij gekozen voor dit doel. Wij zijn er ook van overtuigd dat de opbrengst in goede handen zal terechtkomen en dat er mooie doelen mee gerealiseerd worden.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen vzw

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is het provinciaal aanspreekpunt bij (vermoedens) van geweld tegen kinderen. De vzw heeft de opdracht om geweld tegen en misbruik van minderjarigen te stoppen en te voorkomen. Daarnaast wordt via vormingsprogramma's ingezet op preventie, de sensibilisering van de problematiek, het ondersteunen van hulpverleners in de aanpak van de kindermishandeling en het adviseren van de overheid om de jeugdhulp te helpen vormgeven.

Bekijk dit goed doel