De warmste wandeling voor de Vaart

Ten voordele van De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

Op zondag 8 december kunnen wandelaars kiezen voor een wandeltocht door Kortrijk van 6 of 11 km. Vertrek en aankomst in Wijkcentrum De Zonnewijzer. Met een stop en rondleiding in de Vaart en een verrassing onderweg.
Volledige opbrengst voor de voedselbedeling De Vaart te Kortrijk.

Waarom dit goed doel?

De Vaart zet zich wekelijks in voor de 'kwetsbaren' in onze stad. Deze organisatie werkt volledig op vrijwilligers. In de warmste week wil ik dan ook deze organisatie en hun wekelijkse 'klanten' een warm hart toedragen

De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

De Vaart is een organisatie, bestaande uit een 25-tal vrijwilligers, die instaat voor voedselbedeling aan minderbedeelden in de Kortrijkse regio.
Wekelijks ontvangen wij een 120-tal nood hebbende personen/gezinnen, die doorverwezen worden door het OCMW, Kind en gezin, CAW of andere sociale organisaties.
Om de veertien dagen mogen zij zich aanbieden om naargelang de gezinssamenstelling en naar eigen keuze een voedselpakket samen te stellen.
Dit komt neer op wekelijkse voedselhulp aan een 350-tal personen (gezinsleden).

Bekijk dit goed doel