De Warmste Wandeling van P&V Group for Life

Ten voordele van City Pirates

We ondernemen een 10 km lange wandeltocht met zoveel mogelijk collega's vanuit onze 2 vestigingen (Brussel en Antwerpen). We ontmoeten elkaar tijdens de wandeling en leggen de laatste kms samen af. Voor deze wandeltocht laten de collega's zich sponsoren.

Op onze eindbestemming (De Schorre in Boom) zullen ook een aantal city pirates aanwezig zijn.

Waarom dit goed doel?

Vorig jaar was de voorzitter van City Pirates, Michel Pradolini, de laureaat van de Burgerschapsprijs 2018 van de Stichting P&V. We hebben het fantastische en breed gedragen sociaal project van City Pirates op die manier beter leren kennen. De club is veel meer dan voetbal, voetbal is de motor waarrond hun sociaal project draait.

De City Pirates delen de visie van de P&V Groep en de Stichting P&V om te werken met talenten van jongeren en hen meer kansen te geven voor hun toekomst. Daarom zijn we heel blij dat we dit goede doel mogen steunen.

City Pirates

Visie: Voetbal de Motor, Sociaal Engagement de Brandstof, Diversiteit de Kracht!!

City Pirates is een voetbalproject, actief in verschillende wijken van Antwerpen. De club telt 75 ploegen in competitie en meer dan 1100 voetballende leden. Jong en oud, met of zonder beperking, meisjes of jongens, ongeacht kleur, overtuiging of achtergrond: samen vormen ze een hechte gemeenschap. Het sociale aspect komt onder meer naar boven tijdens onze huis- en schoolbezoeken, de huiswerkbegeleiding, toeleiding naar (studenten)job, muziek- en dansworkshops, de digitale klassen, opruimacties…

De ouders kunnen bij ons terecht met vragen rond administratie, justitie, schuldbemiddeling, zoektocht naar een job...

Onze missie: Via voetbal willen wij alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven en competenties aanleren met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect en engagement, met het oog op een stabiele en evenwichtige toekomst.

Bekijk dit goed doel

Video's