De Warmste Wandeling

Ten voordele van ALS Liga

De 1200 leerlingen van het Guldensporencollege Kaai komen op vrijdag 20 december met z'n allen gewandeld naar het Nelson Mandelaplein. Elke leerling laat zich sponsoren voor zijn/haar wandeltocht.
We willen het met zo velen héél erg warm maken op het plein en geven graag een dikke cheque af.
Het geld van de cheque gaat naar de ALS-liga, naar patiënten en hun familie om de aanpassingen mogelijk te maken opdat zij nog een zo comfortabel mogelijk leven kunnen leiden. Daarnaast gaat het geld ook naar het onderzoek naar ALS, opdat er ooit een medicijn kan zijn dat ALS stopt.

Waarom dit goed doel?

Flore Bulckaen is een leerling uit onze school, het Guldensporencollege Kaai, Kortrijk. Flore verloor dit jaar haar papa aan ALS..

ALS Liga

ALS is een progressieve, dodelijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen wegvallen en verlamming intreedt. Ook de functies van spraak, slikken en ademen worden aangetast. Na de diagnose leeft de patiënt gemiddeld 33 maand.

De levenskwaliteit van ALS patiënten (pALS) zo optimaal mogelijk houden en wetenschappelijk onderzoek stimuleren zijn prioriteiten van de ALS Liga. De ALS Liga stelt gratis hoogtechnologische hulpmiddelen ter beschikking om problemen met communicatie en mobiliteit van ALS patiënten op te vangen. Daarnaast informeert de ALS Liga pALS en familieleden over het mogelijke verloop van ALS en verstrekt psychosociale ondersteuning.

Bekijk dit goed doel