De warmste wandeling ๐Ÿ‘

Ten voordele van OBRA|BAKEN vzw

INSCHRIJVEN VOOR 23/10 VIA OVERSCHRIJVING OP HET REK.NR. BE06 8508 1346 3822 ( met vermelding gsm aub)

ZO 27/10 / 5 EURO P.P.
(kinderen onder 2 jaar = gratis)
(honden niet toegelaten)

13U30: AFSPRAAK AAN DE KRAKEELPARKING - DRONGENGOED - URSEL
MOOIE BOSWANDELING MET LEEN EN HAAR SCHAPENKUDDE (200 SCHAPEN),
DAARNA EEN LEKKER STUKJE CAKE EN EEN DRANKJE.

http://www.natuurkudde.com/

Waarom dit goed doel?

Mijn broer Kristof gaat reeds meer dan 20 jaar naar dagcentrum Obra/Baken. Hij wordt daar dag in, dag uit met de beste zorgen omringd. Ik geef de zorg voor hem niet graag uit maar in de medewerkers aldaar heb ik het volste vertrouwen. Mijn zoon en ikzelf doen dus met plezier iets terug.

OBRA|BAKEN vzw

OBRA|BAKEN vzw ondersteunt mensen met een beperking en / of (minimaal) een vermoeden van een (arbeids-)beperking en/ of forensische problematiek. We ondersteunen op alle levensdomeinen waar ondersteuning nodig is (wonen, georganiseerde dagbesteding, werken, psychosociaal, ...) Onze begeleiders gaan aan huis of op pad samen met cliรซnten en cliรซnten die een aangepaste dagbesteding nodig hebben kunnen terecht op ons dagcentrum in Evergem.
We werken mee aan het woonproject voor mensen met een autismepspectrum stoornis (Convent 22).
Het forensische team van OBRA|BAKEN ondersteunt onder meer gedetineerden met een beperking in de vier gevangenissen van Oost Vlaanderen (Ontgrendeld), werkt aan preventie via het jongerenbegeleidingsproject 4hobo en nog veel meer...

Bekijk dit goed doel