de warmste wafels voor Gastama

Ten voordele van GASTAMA vzw

Ik verkoop wafels

Waarom dit goed doel?

Het is belangrijk om de nieuwkomer welkom te heten

GASTAMA vzw

Gastama is een vereniging met als doel mensen op de vlucht in Tongeren te helpen.
Gastama (in Esperanto taal “Gastvrij”) wil een warm welkom nastreven voor de vluchtelingen.
Gastama is in 1999 gestart in Tongeren met als doel vluchtelingen te begeleiden en deze zich laten thuis voelen in Tongeren.
Onze werking in een notendop:
Persoonlijke contacten via huisbezoek, een luisterend oor bieden, een blijvend aanspreekpunt blijven, ook na erkenning.

Hulp bieden in de breedste zin.
° Logistiek, materiële steun
° begeleiding bij bezoeken van officiële instanties, openbaar vervoer, zoeken naar een woning.
Gelegenheid bieden om sociale contacten te leggen met Belgen en andere vluchtelingen via evenementen

Bekijk dit goed doel