De Warmste Wafelenbak

Ten voordele van Oranje vzw

Wij zijn het 1e tot 4e middelbaar van KSA Oostkapjes in Oostkamp. Op onze dia-avond hebben we al snoepzakjes verkocht en op 26 oktober verkopen we warme wafels en chocomelk na de activiteit van de kleintjes aan ons lokaal.
Iedereen is welkom voor een hapje, drankje en gezellige babbel!

Waarom dit goed doel?

In Oostkamp heeft Oranje een afdeling van hun jeugdatelier Oranje. Als jeugdbeweging wouden we graag deze andere jeugdbeweging steunen, omdat zij zich inzetten om leuke activiteiten te maken voor jongeren bij wie dat iets minder evident is.
Oranje doet natuurlijk veel meer dan enkel dat voor mensen met een beperking, maar dit is de reden dat wij voor hen kozen.

Oranje vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.

Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.

Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers... zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

Meer informatie: www.oranje.be

Bekijk dit goed doel