De Warmste vrijdag

Ten voordele van Sporen vzw

Holar & Isca slaat op 6 december de handen in elkaar met Sport en Opleiding vzw om ook de Hoeilaartse kinderen uit het Kinderdorp extra kansen te geven. Die dag kan u vrijblijvend bij uw consumptie een extra bijdrage schenken en wordt u met de glimlach bediend door enkele medewerkers van vzw Sport en Opleiding ! Ook het Holar& Isca-team zal bijdragen ten voordele van HET KINDERDORP HOEILAART (vzw Sporen). Dankzij deze spaarpot kan vzw de Sporen i.s.m. vzw Sport en Opleiding educatie, recreatie en sport voorzien voor de kinderen. ALVAST DANK VOOR UW WARM HART !

Waarom dit goed doel?

Met Sport en Opleiding vzw vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun vel en op een plaats kunnen wonen waar ze zich thuis voelen. Sporen vzw helpt kinderen in een moeilijke thuissituatie door een 'thuis' voor hen te creëren en te zorgen voor hun basisbehoeften. Wij vinden dat kinderen naast de basisbehoeften ook recht hebben om te ontspannen en plezier te maken. Daarom willen wij hen via deze actie laten genieten van onze activiteiten aan een voordelig tarief.

Sporen vzw

Sporen vzw is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. We ondersteunen gezinnen in een complexe leefsituatie. Ons aanbod: contextbegeleiding, crisishulp, flexibele leefgroepen, alternatieve dagbesteding, oudergroepen geweldloos verzet, familieberaden en begeleiding bij zelfstandig wonen. Op maat van de kinderen of jongeren en hun gezin. Met ouders, kinderen, jongeren en hun families willen we op zoek gaan naar manieren om kinderen en jongeren goed en veilig te laten opgroeien, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. We richten ons op krachten in gezinnen + omgeving om te werken aan de zorgen. Onze focus ligt op het welbevinden en veiligheid van kinderen en luisteren actief naar hun stem. Samen met andere volwassenen die betrokken zijn op de jongeren en ondersteunend zijn naar de ouders maken we een plan zodat de doelen, stapje per stapje, kunnen worden bereikt. Wanneer het voor iedereen ‘goed genoeg’ is, stopt onze begeleiding en gaat het gezin samen met de mensen rondom hen verder.

Bekijk dit goed doel