De Warmste Voorleesweek

Ten voordele van CETOS

We lezen voor aan de kinderen die willen deelnemen. De kinderen komen in kleine groepjes luisteren naar een verhaal dat voorgelezen wordt. Daarvoor betalen ze een klein bedrag dat integraal naar CETOS vzw gaat.

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen voor dit goede doel omdat we als logopedist vaak in aanraking komen met kinderen die taalproblemen hebben. We willen het doel steunen, omdat we weten dat dysfasie nog niet zo gekend is. Informatieverstrekking is daarom zeer belangrijk en is noodzakelijk. Met de financiële steun kunnen ze weer een beetje meer betekenen voor mensen met dysfasie en hun omgeving.

CETOS

CETOS staat voor Centrum TaalOntwikkelingsStoornissen.
Ontwikkelingsdysfasie is een stoornis in het verwerven van de mondelinge taal. Dysfasie bemoeilijkt communicatie en sociale interactie. Volgens wetenschappers komt dysfasie voor bij 3% van de kinderen.
Als vzw proberen wij kinderen, jongeren, (jong)volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis en hun omgeving te ondersteunen. Wij werken aan volgende doelen:
– Belangenbehartiging & sensibilisering
– Informatieverstrekking (website, facebook, vormingen, infomomenten, wegwijs in de hulpverlening …)
– Contactpunt (facebook, praatavonden, activiteiten, …)
– Stimuleren van een dysfasievriendelijke omgeving.
Taalontwikkelingsstoornissen zijn voor velen onder ons nog onbekend, daarom hechten wij ook veel belang aan sensibilisering en informatieverstrekking.
Onze website CETOS.be is een bron van informatie en
CETOS organiseert praatavonden, info-avonden en vormingen op maat rond dysfasie.

Bekijk dit goed doel