De Warmste Troef

Ten voordele van Pamele vzw

Kaarting waarbij streekbieren als prijs worden gegeven.

Waarom dit goed doel?

Net als vorig jaar wilden we een initiatief steunen uit de dichte omgeving. Een vzw die elk duwtje in de rug kan gebruiken. Deze ondersteuning is onmisbaar voor de nauwe omgeving. Tevens kan iedereen vroeg of laat met deze aandoeningen geconfronteerd worden en wordt er te weinig aandacht geschonken aan de gevolgen. We zoeken ook altijd een persoonlijke band met het goed doel. Meerdere personen hebben familie of vrienden die hiermee in aanraking komen.

Pamele vzw

onze voorziening is een vergunde zorgaanbieder intensieve woonondersteuning en dag ondersteuning voor personen met een beperking. We richten ons op (jong)volwassenen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), personen met een degeneratieve aandoening (mensen die lijden aan de ziekte MS, ALS, de Ziekte van Huntington, ...) of mensen met een fysieke beperking.
We bieden een woonvorm aan en dag ondersteuning waar er een sterke verpleegtechnische omkadering is (24 uur op 24 uur).

Bekijk dit goed doel