De Warmste Toga

Ten voordele van Kompas - Behandelingscentrum voor druggebruikers

Met de Conferentie Jonge Balie Kortrijk willen wij dit jaar graag opnieuw ons steentje bijdragen aan de Warmste Week en dit jaar zien we het, gelet op de organisatie in Kortrijk, groots.

Daarom zouden wij ons vanaf donderdag 19.12.2019 om 19u00 tot vrijdag 20.12.2019 om 19u00 willen inzetten om 24u lang allerlei activiteiten (voor onze Kortrijkse magistratuur, confraters en ander personeel; maar uiteraard ook voor alle andere geïnteresseerden; iedereen is welkom) te organiseren op het plein aan het Nieuwe Gerechtsgebouw (G II), Beheerstraat 41 te 8500 Kortrijk.

Gedurende 24 uur worden op het plein aan het Nieuwe Gerechtsgebouw (G II) allerlei activiteiten georganiseerd (chalet met allerlei drank- en eetgelegenheden, een (openlucht)optreden, een openluchtfilm, silent disco, kerstontbijt, kerstfeestlunch, bezoek van de Kerstman, koffie en taart, volksspelen, tombola, fakkeltocht en nog zoveel meer!)

De opbrengst van alle activiteiten gaat integraal naar VZW Kompas.

Waarom dit goed doel?

Dit jaar zal de Conferentie Jonge Balie Kortrijk tijdens de Warmste Week 24 uren lang een actie op poten zetten waarbij alle opbrengsten integraal toe zullen komen aan de VZW Kompas. Deze organisatie tracht een persoonsgerichte oplossing te bieden aan individuen die in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen door het gebruik van drugs. Via ons beroep nemen wij reeds de verdediging van deze mensen op ons, doch met deze actie willen wij hen ook achter de schermen via de begeleiding van Het Kompas verder ondersteunen.

Kompas - Behandelingscentrum voor druggebruikers

KOMPAS is een opvangcentrum voor personen met problemen door het gebruik van illegale drugs. We hebben drie grote werkvormen:
• Ambulante Drugzorg Kompas
• Crisis
• De Kier
Daarnaast hebben we ook enkele projecten die steeds wat steun kunnen gebruiken:
• DODO – een project om moeders met ongeboren of pas geboren kinderen op te vangen.
• Woonproject: cliënten terug leren zelfstandig te wonen.

Bekijk dit goed doel