De warmste theatervoorstelling

Ten voordele van Sofhea

Onze voorzitster speelde een monoloog, 'Rosalie Niemand'. Alle onkosten werden gedragen door de toneelkring, waardoor we de volledige opbrengst van de kaartenverkoop en de foyer ( in totaal goed voor 4500€) aan vzw Sofhea kunnen schenken.
Op 4/12 komt professor Bogaerts zelf onze cheque officieus in ontvangst nemen, om 19:30 in het Dorpshuis te Sinaai. Ook StuBru is daar uiteraard van harte welkom!

Waarom dit goed doel?

Eén van de leden van onze toneelkring organiseert al jaren acties voor vzw Sofhea. Een goed doel waarbij één van onze leden zo nauw betrokken is, was dan ook een evidente keuze. Bovendien is een ander lid van onze vereniging helaas onlangs ook getroffen door kanker. Zij onderging een stamceltherapie en lijkt daar momenteel goed op te reageren. Met onze steun willen we onze dankbaarheid tonen en hopen we anderen ook een kans op genezing te bieden.

Sofhea

De VZW SOFHEA steunt het Leuvense Stamcelinstituut en de nieuwe Stamcelbank. Stamcellen liggen aan de basis van elk leven en worden actueel gebruikt bij aangeboren en verworven stoornissen van het bloed, zoals leukemie. Door het aanwenden van de recent 'ontdekte' pluripotente stamcellen kunnen in de toekomst ook patiënten met hartinfarct of hartfalen, Parkinson, dementie, lever-of nierfalen, diabetes... geholpen worden. De vzw Sofhea ( het Sociale Fonds voor Hematologische Aandoeningen) wil het aanleggen van een bank van deze super-stamcellen mee helpen financieren en garandeert dat de overgemaakte fondsen integraal – zonder overhead – ten goede komen aan het stamcelinstituut en uiteindelijk de patiënten.

Bekijk dit goed doel