De Warmste Tea-Room

Ten voordele van Oranje vzw

Ons internaat tovert één van zijn speelzalen om in een pop-up tea-room.
De internen bakken daags voordien heel wat taartjes en andere lekkernijen. De namiddag zelf bedienen ze onze gasten aan de tafels.
De pannenkoeken worden live gebakken in de tea-room.
Iedereen is dan ook welkom om te komen smullen en drinken.
Ook is er een live radiostand, waar men een plaatje kan aanvragen.

Waarom dit goed doel?

Een bende sympathieke gasten die kinderen met een beperking toch een leuke tijd bezorgen. Bovendien zijn ze altijd heel duidelijk wat er met de ingezamelde centen gebeurt en zijn ze enorm dankbaar. Zo zijn ze ook telkens aanwezig op de acties die georganiseerd worden.

Oranje vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.

Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.

Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers... zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

Meer informatie: www.oranje.be

Bekijk dit goed doel

Video's