De warmste taalklassen: Fika

Ten voordele van ToTaal

We verkochten lekker gebak en soep.

Waarom dit goed doel?

Topinitiatief van 3 toppers!

ToTaal

Vzw totaal is een vereniging voor kinderen en jongeren met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (of afgekort een STOS). Kinderen met een spraak – en taalontwikkelingsstoornis hebben het moeilijk om hun moedertaal te verwerven. Wat bij andere kinderen als vanzelf gaat, verloopt bij hen moeizaam: woordenschat opbouwen, zinnen maken, woorden oproepen, in gesprek gaan, … We organiseren kampen voor deze kinderen, infoavonden voor ouders en familie, vormingen voor professionals en ontmoetingsdagen om iedereen samen te brengen!

Bekijk dit goed doel