De Warmste Stagobel Quiz

Ten voordele van Dienstverleningscentrum Heilig Hart

Op vrijdag 22 november a.s. organiseren wij in onze kantoren de Warmste Stagobel Quiz waarbij 16 teams, opgebouwd uit medewerkers, vrienden, familie en oud-collega's, het tegen elkaar opnemen.
Tijdens deze avond voorzien wij voldoende drank en hapjes om de scherpzinnigheid ;-) van de deelnemers op peil te houden.
Elk team betaalt bij inschrijving € 20. De opbrengst van de catering alsook het inschrijvingsgeld wordt volledig geschonken aan DVC Heilig Hart.
Vermelden we tenslotte dat alle benodigdheden voor de organisatie alsook de kost voor drank en snacks gedragen worden door onze firma.

Waarom dit goed doel?

Onze keuze van het goede doel gaat uit naar een regionaal initiatief, naar een organisatie uit de zorg- en welzijnssector die de wereld een stukje warmer maakt voor kinderen en volwassenen met een mentale handicap. Het helpen uitbouwen van een leuke en veilige speeltuin in de Leietuin van DVC Heilig Hart in Deinze ziet het Stagobel team als een mooie en concrete doelstelling. Met deze actie willen we het DVC Heilig Hart team een hart onder de riem steken en zo ons steentje bijdragen om hun project te helpen realiseren.

Dienstverleningscentrum Heilig Hart

Een hart voor bijzondere zorg, dat is ons belangrijkste kenmerk.

Voor ongeveer 400 personen met matige tot zeer ernstige verstandelijke beperkingen hebben wij verschillende ondersteuningsmodules. Zowel voor baby's, kinderen, jongeren als volwassenen.

Bekijk dit goed doel