De Warmste Sprong

Ten voordele van Iktic Tourettevereniging België VZW

Voor € 5,00 mag iedereen die zin heeft op 15 november bij ons in de turnkring komen springen op de airtrack (is een lange opblaasbare mat), de grote trampoline of op de kleine trampoline. Het is de bedoeling dat er constant iemand aan het springen is.
Dit evenement zal 3 uur duren en natuurlijk zal er ook spijs en drank tegen democratische prijzen aanwezig zijn.

Waarom dit goed doel?

Dit is een initiatief van onze zoon omdat hij zelf ook het syndroom heeft en hij wil elk jaar Iktic steunen door een actie op poten te zetten.

Iktic Tourettevereniging België VZW

Iktic Tourettevereniging België is een vereniging zonder winstoogmerk voor en door personen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun directe omgeving (partner, ouders, vrienden, broer en/of zus).

Iktic wil Tourette op een positieve en creatieve manier bekender maken bij de buitenwereld, wil het publiek informeren en sensibiliseren en lotgenoten samenbrengen.

UITBOUWEN EXPERTISECENTRUM
Iktic wil het referentie- en aanspreekpunt worden voor iedereen die van ver of van dichtbij met het Syndroom van Gilles de la Tourette te maken heeft. Hierbij denken we aan de uitbouw van een digitaal expertisecentrum en het opzetten van een nog nauwere samenwerking met andere Tourette- alsook niet-Tourette gerelateerde organisaties.

Bekijk dit goed doel

Video's