De warmste speeltijd

Ten voordele van Den Draai

We verkopen 1 week lang warme chocomelk en zelfgebakken cake tijdens de speeltijd.
Daarnaast hebben leerlingen tijdens de praktijklessen kerstartikelen (speculoos, kerstdecoratie, kerststukjes,...) gemaakt om te verkopen.

Waarom dit goed doel?

Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van de wereld waarin ze leven.

Ons inzetten voor een goed doel sluit perfect aan bij de term wereldburgerschapseducatie. Hiermee vorm je mensen tot kritische en verantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit en die actief en geëngageerd bijdragen aan een rechtvaardigere wereld.

Want de wereld is geen ver-van-mijn-bed-show. Armoede, vluchtelingen, klimaat, terrorisme … al vroeg vormen jongeren zich een beeld daarvan. Door WBE leren we dat mensen niet machteloos staan. Maar dat ze de kracht hebben om vragen te stellen, antwoorden te zoeken, actie te ondernemen.

We kozen voor vzw Den Draai omdat ze lokaal werk verrichten en ook gekend zijn bij onze leerlingen. Het werk dat deze vzw doet, sluit perfect aan bij de visie die wij ook aan onze leerlingen willen meegeven.

Den Draai

Vzw Den Draai is een vereniging waar armen het woord nemen, die erkend is door de Vlaamse overheid. We strijden tegen armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Heist-op-den-Berg. We gaan op zoek naar armen, en brengen hen samen. We organiseren ontmoetings- en vormingsmomenten voor hen. Daarnaast willen we armen ook een stem geven en samen met hen wegen op het beleid. We gaan in dialoog met beleidsmakers en andere maatschappelijke actoren, en werken aan de bewustmaking voor de problemen waarmee kansarmen te maken krijgen.

Bekijk dit goed doel