De Warmste Speelplaats

Ten voordele van Doof & Jong Vlaanderen

We ontvangen iedereen doorlopend van 17u tot 22u op onze gezellige speelplaats om iets te nuttigen aan onze bar die voorzien is van alles dat je nodig hebt om je geest te verwarmen. Doorlopend door de avond is er live muziek, gezelligheid en warmte.
Iedereen uit de buurt is zeker welkom om nog eens op de speelplaats van het voormalig dorpschooltje langs te komen en kennis te maken met de nieuwe buren!

Waarom dit goed doel?

Sinds 2 jaar werkt Lennert als opvoeder bij dove en slechthorende kinderen. Vanaf het begin was hij hierdoor gefascineerd. Als doof kind is het niet evident om onze maatschappij volledig te begrijpen. Deze kinderen zitten vaak met veel vragen en onzekerheden rond hun doof -of slechthorendheid. Een organisatie als Doof & Jong Vlaanderen speelt in op deze identiteitsontwikkeling en brengt deze kinderen samen. Matias leerde door Lennert enkele dove personen kennen. Ook hij verwierf veel nieuwe inzichten door een stukje van de dovencultuur te mogen ervaren. Daarom willen wij beide onze speelplaats openstellen om samen geld in te zamelen voor deze organisatie.

Doof & Jong Vlaanderen

Doof & Jong Vlaanderen vzw is een organisatie voor dove, slechthorende en gebarentalige kinderen en jongeren. Doof & Jong wil dove en slechthorende kinderen en jongeren samenbrengen in een vrijetijdsaanbod in Vlaamse Gebarentaal zodat ze een sterke identiteit kunnen vormen en hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. In de huidige maatschappij groeien de meeste dove en slechthorende kinderen op in een horend gezin, en integreren zij vaak in het reguliere onderwijs. Doof & Jong vindt het echter van essentieel belang dat deze kinderen en jongeren via vrijetijdsactiviteiten ook in contact komen met dove of slechthorende leeftijdsgenoten om kennis en ervaringen uit te wisselen. In dit licht organiseert Doof & Jong, alsook de jeugdwerkingen onder Doof & Jong, jaarlijks verschillende soorten activiteiten om contacten tussen dove en slechthorende kinderen en jongeren te bevorderen.

Bekijk dit goed doel