De Warmste spaghetti van de Academie Kortrijk

Ten voordele van Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Op woensdag 11 december is Kortrijk gaststad voor de pedagogische studiedag van het deeltijdskunstonderwijs West-Vlaanderen.
Tijdens de middagpauze kunnen de leerkrachten genieten van een lekkere spaghetti aangeboden door de Academie Kortrijk.

Waarom dit goed doel?

Met het project ROOTS gaat Ajko met anderstalige tieners, die nieuw zijn in Kortrijk op zoek naar hun talenten en zinvolle vrijetijdsbesteding. Als partner kijken we met veel plezier terug op deze samenwerkingen waarbij we die jongeren mochten begeleiden in hun zoektocht naar hun passie en talent.
De brugfunctie die Ajko vervult tussen kwetsbare jongeren en hun omgeving en hoe ze opkomen voor hun belangen kunnen we als Academie Kortrijk alleen maar toejuichen en ondersteunen.

Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Bekijk dit goed doel

Video's