De warmste spaghetti

Ten voordele van Vlaamse Vereniging Autisme

Met studentenclub LILA willen wij graag het initiatief van Siska omtrent het autismevriendelijk inrichten van haar B&B steunen door spaghetti te verkopen. Op donderdag 5 en 12 december gaan wij met enkele leden van de LILA op campus Schoonmeersen te Gent spaghetti verkopen. Dit over de middag van 11u30 tot 13u30 en 's avonds van 17u30 tot 19u30. De opbrengst hiervan wordt deels gestort aan de Vlaamse Vereniging Autisme en deels aan Siska Vanpeteghem zodat ze haar B&B autismevriendelijk kan maken en hiervoor de bijhorende opleiding kan volgen.

Waarom dit goed doel?

Jammergenoeg zijn wij enkele jaren geleden onze pro-senior Mathias Morlion van de LILA verloren... Zijn echtgenote Siska koos ervoor om het bedrijf d'Yzerpasserelle verder te zetten op haar eigen authentieke manier. Zo heeft ze reeds een ontmoetingsruimte, zorgboerderij alsook Bed en Breakfast opgericht waar mensen kunnen genieten van de eenvoudige dingen in het leven. Kortom is het motto van d'Yzerpasserelle om ruimte te bieden voor de groei van plant, dier en mens. Siska wil ook graag ruimte bieden aan personen die wat kwetsbaarder zijn in onze samenleving. Ze speelt namelijk al een tijdje met het idee om haar B&B autismevriendelijk te maken. Om deze droom te verwezenlijken willen wij haar dan ook graag steunen door geld in te zamelen voor Vlaamse Vereniging Autisme en voor Siska zelf. We zullen dus een deel van de opbrengst van onze actie schenken aan VVA en het andere deel rechtstreeks aan d'Yzerpasserelle zodat Siska gesteund wordt om hiervoor een opleiding te volgen.

Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie & sociaal netwerk samen. Onze hoop is dat door de samenleving te informeren en te activeren uiteindelijk mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn.
VVA vertrekt hiervoor vanuit de kwaliteiten van personen met autisme. We tonen dat mensen met autisme specifieke noden hebben die voor elke persoon met autisme weer anders kunnen zijn.

In het DNA van VVA zit het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons. Dit betekent dat we mensen met autisme zoveel mogelijk bij onze werking betrekken door hen ook actief als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige aan de slag te laten gaan.

Bekijk dit goed doel