De warmste soepsint

Ten voordele van De Companjong

Tegen een vrije bijdrage konden collega's de sint en twee pieten aan huis vragen.

Tegen een vrije bijdrage werd soep verkocht tijdens de middagpauze.

Waarom dit goed doel?

Echtgenoot van een collega lijdt aan deze ziekte

De Companjong

Onze VZW organiseert activiteiten voor mensen met jong-dementie in het Waasland. Wij willen vooral het taboe rond jongdementie doorbreken en de personen uit hun zetel halen, naar buiten lokken, en met hen leuke dingen doen. Want personen met jong dementie zijn meestal nog actieve vijftigers of zestigers ! Vooral buitenactiviteiten hebben hun resultaat al bewezen. Eveneens het lotgenotencontact met deelnemers onderling, en de mantelzorgers onderling is zeer belangrijk.

Bekijk dit goed doel