De warmste soep in de warmste week

Ten voordele van Pleegzorg Limburg vzw

Wij willen graag warme soep verkopen in de koude wintermaanden en onze inkomsten doneren aan Pleegzorg Limburg.

Waarom dit goed doel?

Wij ondersteunen graag Pleegzorg Limburg omdat we vinden dat kinderen altijd een veilige omgeving nodig hebben en dat begint bij een veilig thuis. Wij hopen dat Pleegzorg Limburg kinderen en jongeren helpt om vooral zichzelf te zijn en ze een kans biedt om een goede toekomst tegemoet te gaan.

Pleegzorg Limburg vzw

Wist je dat er vandaag meer dan 4000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren, maar ook volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting een mooie toekomst. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorglimburg.be

Bekijk dit goed doel