De warmste soep!

Ten voordele van Ladder'op vzw

Elke vrijdag verkopen wij soep in Brussel die de kinderen binnen onze school zelf gemaakt hebben! Zo zamelen we geld in om te schenken aan de VZW. Niet alleen werken we samen met de kinderen maar ook met de ouders van de kinderen op school. Zo willen we duidelijk maken dat we met onze school willen werken aan elk kind en aan de manier van onderwijs in Brussel!

Waarom dit goed doel?

Samen met het hele team van GBS Veeweide willen wij het onderwijs in Brussel een handje helpen. Als leerkrachten in Brussel weten wij dat het niet makkelijk is voor elk kind om optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom steunen wij deze VZW. Omdat ze kinderen in hun totaliteit zien en hun talenten in de kijker willen zetten door hun ontwikkeling te gaan stimuleren! Samen met hen willen wij kinderen de kans geven om te stralen!

Ladder'op vzw

Onderwijsondersteuning kan het verschil maken voor een groot deel van de Brusselse leerlingen in hun schoolcarrière. Onze vzw biedt ondersteuning aan huis bij kansarme Brusselse jongeren. Vrijwilligers en studenten van Brusselse hogescholen begeleiden en stimuleren kinderen van de lagere school bij hun schoolse activiteiten en hun leer- en ontwikkelingsactiviteiten. Op deze manier zorgen we ervoor dat veel potentieel talent niet verloren gaat maar de ze de kans krijgt om zich te ontwikkelen.
Daarnaast worden begeleiders op hun beurt door de verantwoordelijken van de vzw ondersteund en aangezet om het leren op een ludieke manier aan te pakken door vooral motiverende opdrachten met het kind uit te voeren.

Bekijk dit goed doel