De Warmste Soep

Ten voordele van NiDIGO

Elke dinsdag maken de ergotherapeuten samen met enkele patiënten soep voor de personeelsleden van PZ Stuivenberg.

Waarom dit goed doel?

Wij als medewerkers van PZ Stuivenberg kiezen dit goede doel omdat we onze patiënten willen vooruit helpen in het leven.

NiDIGO

De hulpverleners van ZNA Volwassenen Psychiatrie merken dat de mensen die zij begeleiden soms botsen op noden waar de reguliere systemen geen oplossing voor hebben. Het doel van de VZW is dan ook om, daar waar het reguliere sociaal – financieel en maatschappelijk netwerk ontoereikend of afwezig is, een bijdrage te leveren tot oplossingen en hoop. Het gaat om problemen die opduiken in de loop van begeleidingen door hulpverleners van ZNA Volwassenen Psychiatrie en waarbij de kleine financiële bijdrage van de VZW er toe kan leiden dat de situatie gedescaleerd/gedeblokkeerd wordt, een duurzame oplossing bewerkstelligd wordt, lijden wordt verzacht of hoop kan hervonden worden. De vereniging heeft een louter charitatieve en humanistische opzet.

Bekijk dit goed doel