De warmste samenleving

Ten voordele van Refu Interim

In West-Vlaanderen hebben we 4 bureaus die elk een actie hebben ondernomen om geld in te zamelen.
- gebak en thee op een personeelsvergadering
- zelfgemaakte geschenkjes verkopen
- literaire avond
Op 20 december fietsen we van Oostende, via Brugge en Roeselare naar Kortrijk om het verzamelde geld op te halen. (zo een 90 km).
De fietsers laten zich ook sponsoren.

Waarom dit goed doel?

Vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering zetten we in op een diverse samenleving ongeacht je herkomst.
Wij kiezen voor Refu interim omdat zij met de doelgroep werken waar wij dagelijks mee in contact komen. Refu interim wil de sociale en professionele zelfredzaamheid van nieuwkomers bevorderen. Hierdoor dragen ze bij aan een positieve beeldvorming van onze doelgroep.

Refu Interim

Refu Interim wil de sociale en professionele zelfredzaamheid van nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen en andere groepen van met een recente migratie-ervaring) bevorderen. We steunen hen in hun traject naar werk en geven een duw in de rug bij het uitbouwen van een sociaal netwerk. Dit doen we door voor hen een vrijwilligersengagement te zoeken binnen de brede sociale, culturele en vrijetijdssector. Omdat het flexibel en plezant is, en je kansen krijgt om mensen te ontmoeten, taal te oefenen en professionele skills op te doen. Refu Interim is geen echt interimkantoor maar investeert vooral tijd en middelen in een persoonlijk contact. Mensen en organisaties die elkaar anders misschien niet zouden vinden, brengen we samen via vrijwilligerswerk. We zoeken een engagement op maat gebaseerd op talenten, ambities en skills. Een engagement dat niet alleen de nieuwkomers, maar ook de partnerorganisaties ten goede komt.

Bekijk dit goed doel

Video's