De warmste rostjes

Ten voordele van STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK

We verzamelen rostjes voor de Stichting Alzheimer Onderzoek. We vinden dit een belangrijk goed doel omdat Alzheimer een wrede ziekte is, waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden.

Waarom dit goed doel?

Alzheimer is een wrede en onomkeerbare ziekte die ervoor zorgt dat je jouw herinneringen verliest. Dit is hard voor zowel de patiënt als de familie. Daarom willen we ervoor zorgen dat er meer onderzoek kan uitgevoerd worden naar deze ziekte om tot een doorbraak te komen.

STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK

SAMEN MET UW STEUN EN
ONS ENGAGEMENT STOPPEN WIJ ALZHEIMER!

Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. SAO werd opgericht in 1995 en financierde inmiddels reeds 160 innovatieve onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

Om alle Alzheimerpatiënten van vandaag en zeker van morgen hoop te geven moeten we nu fors investeren in wetenschappelijk onderzoek. Vandaar onze oproep : Vecht mee met ons tegen Alzheimer, want alleen onderzoek geeft hoop.
Stichting Alzheimer Onderzoek is de enige stichting die financiële ondersteuning biedt aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer in België.
Alle donaties gaan integraal naar het Alzheimeronderzoek in België.

Bekijk dit goed doel