de warmste restaurantdag

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

aanbieden van aperitief, soep en warm middagmaal aan familieleden van onze bewoners.
Bewoners kunnen samen genieten van een gezellige maaltijd samen met hun familieleden.

Waarom dit goed doel?

personen met dementie vormen een belangrijke doelgroep binnen ons WZC

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel