De Warmste Quiz van het Meetjesland

Ten voordele van REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND

De inkomsten zullen worden gebruikt om particulieren en verenigingen kleinschalige projecten te laten uitwerken die de Meetjeslandse leefomgeving versterken op vlak van natuur en landschap.

Waarom dit goed doel?

Regionaal Landschap Meetjesland vzw werkt aan draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, beleven van het landschap, het sensibiliseren en realiseren van kleine projecten, leren we inwoners waardering te hebben voor hun streek. Hiervoor werken we samen met overheden op verschillende niveaus en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. Wil je dus graag samen aan de slag in je eigen tuin en omgeving? Regionaal Landschap Meetjesland staat je bij met raad en daad! Van nestkasten, aanplantingen, graven van poelen, tot zelfs het omtoveren van je school in een waar groen speelparadijs of je paardenweide in een biodivers grasland, hiervoor kan je allemaal bij ons terecht. Aarzel dus niet en help mee je streek versterken!

REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND

Regionaal Landschap Meetjesland vzw werkt aan draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, beleven van het landschap, het sensibiliseren en realiseren van kleine projecten, leren we inwoners waardering te hebben voor hun streek. Hiervoor werken we samen met overheden op verschillende niveaus en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. Wil je dus graag samen aan de slag in je eigen tuin en omgeving? Regionaal Landschap Meetjesland staat je bij met raad en daad! Van nestkasten, aanplantingen, graven van poelen, tot zelfs het omtoveren van je school in een waar groen speelparadijs of je paardenweide in een biodivers grasland, hiervoor kan je allemaal bij ons terecht. Aarzel dus niet en help mee je streek versterken!

Bekijk dit goed doel