De Warmste Quiz Brugge

Ten voordele van Groen vzw

We organiseren een toegankelijke algemene kennis quiz.
Met uw steun hopen we minstens even succesvol te zijn als de vorige 2 edities.

Waarom dit goed doel?

We hechten een groot belang aan een gezonde, rustige woon-en leefomgeving.
Groen vzw zet zich hard in om onze leefomgeving leefbaar te houden en duurzaam te ontwikkelen.Die inzet willen we in ieders belang ondersteunen.

Groen vzw

De vereniging heeft tot doel het behoud, de bescherming en verbetering van het menselijk en natuurlijk leefmilieu kaderend in een duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarbij de behoeften van de volgende generaties in het gedrang komen. Daarbij wordt gestreefd naar een menswaardiger en leefbare samenleving op alle vlakken van de maatschappij.

Bekijk dit goed doel