De Warmste Quiz

Ten voordele van Tejo Roeselare

We organiseren een algemene kennisquiz ten voordele van het goede doel TEJO. De winst gaat naar dit goede doel voor jongerenwelzijn.

Waarom dit goed doel?

Jongerenwelzijn is, als jongerenafdeling van een politieke partij, iets wat ons zeer nauw aan het hart ligt. Vandaar ook de evidente keuze voor dit prachtige goede doel.

Tejo Roeselare

Tejo VZW biedt kortdurende therapeutische ambulante begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, die eventjes de draad kwijt zijn geraakt. De opvang is direct, zonder wachttijden, laagdrempelig, gratis en anoniem. Jongeren kunnen in een warm huis op eigen initiatief binnenlopen, of na doorverwijzing van huisarts, school of andere instantie. Met Tejo willen we tegemoetkomen aan dringende hulpvragen om in een vroegstadium geholpen te worden zodat de probleemsituatie niet verder escaleert.

Bekijk dit goed doel