De Warmste Quiz 2019

Ten voordele van aPart vzw

Algemene quiz voor een vijftigtal ploegen.

Waarom dit goed doel?

Team De Kerhoek doet fantastische dingen voor en met jongeren en hun context en kan hier een extra financieel ruggensteuntje voor gebruiken!

aPart vzw

Vzw aPart is een organisatie binnen Jongerenwelzijn en onderwijs die zich inzet voor de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen, via een divers palet van begeleiding (Residentiële opvang, Contextbegeleiding, dagbegeleiding, Ondersteunende begeleiding, Begeleiding bij Autonoom Wonen, Time-out begeleiding, Dagbesteding op een boerderij, atelierwerking, Ondersteuning persoonlijke ontwikkelingstrajecten,.....). Tevens worden een aantal innovatieve projecten georganiseerd zoals een kleine wooneenheid voor jongeren uit jeugdhulp, arbeidsactiveringstrajecten voor jongvolwassenen, een ontmoetingsplaats voor kwetsbare aanstaande en jonge mama's. In Albezon (Zuid-Frankrijk) worden vakantiekampen georganiseerd.

Bekijk dit goed doel