De Warmste Quiz

Ten voordele van CETOS

Teams van maximum 5 personen kunnen deelnemen aan de quiz. Het is een quiz rond algemene kennis, georganiseerd in ons bedrijfsrestaurant op het einde van de werkdag. De team spelen voor het plezier, voor de eer en uiteraard voor het goede doel. Het inschrijvingsgeld en de opbrengst van de drankjes gaat integraal naar CETOS.

Waarom dit goed doel?

Wij, het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG), hebben dit goed doel gekozen omdat de zoon van een van onze medewerkers dysfasie heeft. Wij willen dus onze collega, haar zoon en haar gezin steunen.

CETOS

CETOS staat voor Centrum TaalOntwikkelingsStoornissen.
Ontwikkelingsdysfasie is een stoornis in het verwerven van de mondelinge taal. Dysfasie bemoeilijkt communicatie en sociale interactie. Volgens wetenschappers komt dysfasie voor bij 3% van de kinderen.
Als vzw proberen wij kinderen, jongeren, (jong)volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis en hun omgeving te ondersteunen. Wij werken aan volgende doelen:
– Belangenbehartiging & sensibilisering
– Informatieverstrekking (website, facebook, vormingen, infomomenten, wegwijs in de hulpverlening …)
– Contactpunt (facebook, praatavonden, activiteiten, …)
– Stimuleren van een dysfasievriendelijke omgeving.
Taalontwikkelingsstoornissen zijn voor velen onder ons nog onbekend, daarom hechten wij ook veel belang aan sensibilisering en informatieverstrekking.
Onze website CETOS.be is een bron van informatie en
CETOS organiseert praatavonden, info-avonden en vormingen op maat rond dysfasie.

Bekijk dit goed doel