De Warmste Provincieraad

Ten voordele van CAW Antwerpen

De Antwerpse provincieraadsleden schenken de vergoeding die ze ontvangen voor de laatste provincieraad van het jaar aan de Warmste Week. Provincieraadsleden ontvangen voor de aanwezigheid bij elke zitting een zitpenning. Voor de provincieraad van 18 december staan de raadsleden deze vergoeding af en zal dit bedrag integraal geschonken worden aan CAW Antwerpen voor het project intrafamiliaal geweld. De 36 raadsleden beslisten dit unaniem over de partijgrenzen heen. Het gaat om 36 verkozenen van N-VA, CD&V, sp.a, Open Vld, Vlaams Belang, Groen en PVDA. Met dit mooie gebaar beleefden zij op 18 december een symbolische Warmste Provincieraad !

Waarom dit goed doel?

Intrafamiliaal geweld is een vaak verborgen probleem in onze samenleving. De provincie Antwerpen richtte mee het project CO3 op waarbij hulpverleners samen rond te tafel zitten om de meest complexe en chronische situaties op te lossen. De samenwerking tussen veiligheid (parket, politie), stad Antwerpen, Vlaanderen en hulpverlening (CAW, CGG, VKA, …) zorgt voor oplossingen voor partners en zeker ook voor betrokken kinderen en jongeren. De provincie is nog steeds dit project zeer genegen en wil dan ook met deze actie deze hulpverleners een hart onder de riem steken.

CAW Antwerpen

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht met alle vragen die te maken hebben met welzijn.

Alles wat het CAW doet, gaat over verbinding. Hoe meer mensen zich verbonden voelen met anderen en de samenleving, hoe meer welzijn. CAW Antwerpen werkt op die domeinen waar uitsluiting een risico vormt. Denk aan problemen met psychisch welzijn, huisvesting, werk, administratie, geld, relaties enzovoort.

We zijn er voor iedereen, maar mensen met een verhoogd risico op uitsluiting hebben onze bijzondere aandacht.

Bekijk dit goed doel

Video's