De warmste pralines

Ten voordele van Welzijnsschakel De Spie

We verkopen pralines aan het grote publiek, familie, vrienden en relaties.

De Spie is een vereniging te Harelbeke in het bijzonder voor mensen in kansarmoede.

Deze mensen willen zij sterker maken d.m.v. :
-Mensen onthalen en zich thuis te laten voelen.
-Activiteiten aanbieden om mensen bij elkaar te brengen.
-Kleine hulp aan te bieden.
-Een luisterend oor te zijn, samen zoeken naar beter en eventueel door te verwijzen.

Hun doel is om mensen in kansarmoede niet uit te sluiten, dit betekent, deze mensen echt laten meetellen en hun verantwoordelijkheden durven geven.

Het team van vrijwilligers bestaat uit mensen met en zonder kansarmoede ervaring.

Waarom dit goed doel?

Deel uitmakend van de Rotaryclub van Harelbeke, steunden we reeds eerder dit project. Nu we dit , in het kader van "de Warmste Week " kunnen amplificeren, zijn we volop gemotiveerd om, d.m.v. pralinesverkoop , een zware steen bij te dragen.

Welzijnsschakel De Spie

Wekelijks hebben we de huiswerkklas, het onthaal in de sociale kruidenier, een ontmoeting of crea-moment en een moment waar mensen om raad of kleine hulp kunnen komen waaronder die in samenwerking met Foodact. Jaarlijks hebben we twee feesten (een paasontbijt en een avondmaal tussen kerst en nieuwjaar) en een uitstap. Samen met mensen in armoede op weg gaan is onze opdracht. In onze beweging zijn er ook mensen in armoede die mee verantwoordelijkheid dragen.

Bekijk dit goed doel

Video's