De warmste postkaart

Ten voordele van CODA

Zelfgemaakte postkaarten met foto's van verlaten en vervallen gebouwen verkopen ten voordelen van vzw Coda.

Waarom dit goed doel?

Het team van CODA vzw heeft mijn oma enorm goed opgevangen tijdens de laatste maanden van haar leven. In korte tijd hebben CODA en de mensen die daar werken een plek gekregen in ons hart, de zorg en begeleiding die CODA vzw biedt verdiend het om in de bloemetjes gezet te worden. Daarom wil ik hen graag steunen.

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel