De warmste pool

Ten voordele van Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

wij zijn een café/speelhal waar mensen zich kunnen ontspannen, zo willen we de jeugd en andere mensen helpen de zorgen en stress van het dagelijkse leven even te vergeten. Iedereen die bij ons komt poolen draagt bij aan de actie, per uur dat er gepoold word zal er 1€ naar het goede doel gaan.

Waarom dit goed doel?

wij zijn een cafe die zich vooral richt op de jeugd, we willen een plaats zijn waar jongeren en ouderen zich kunnen ontplooien en ontspannen van de stress die het dagelijkse leven met zich mee brengt. een plaats waar ze even hun zorgen kunnen vergeten.

Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Bekijk dit goed doel