De Warmste Pompiers

Ten voordele van De Bolster vzw

Op zaterdag 7 december 2019 baat de vriendenkring van brandweerpost Kluisbergen het leukste en warmste kerstkraam uit tijdens Het Warmste Weekend Kluisbergen. In het kerstkraam verkopen de brandweermannen en -vrouwen, naast lekker eten en drinken, ook brandmelders, voorzien van alle nodige info.

De opbrengsten gaan integraal naar Vzw De Bolster.

Daarnaast nemen er heel wat brandweerlieden deel aan De Warmste Loop... in interventiekledij!

Na de loop wordt er nog een warme verrassing voorzien. Komen is dus de boodschap.

Waarom dit goed doel?

Lokaal goed doel.

De Bolster vzw

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel.

Het ondersteunen van deze personen in hun levensverhaal is de kernopdracht van vzw De Bolster.

We werken aan de hand van onderstaande visie:
‘Je eigen leven vorm geven
met ondersteuning daar waar nodig
met respect voor jouw levensverhaal
met oog voor jouw kwaliteit’

Bekijk dit goed doel