De warmste poëzie

Ten voordele van OC Nieuwe Vaart

We organiseerden in het voorjaar een poëziewedstrijd met als thema 'Kindertijd'. De inzendingen werden beoordeeld door een externe volwassenenjury. Ze selecteerden een shortlist van vijf gedichten die werd voorgelegd aan een jury van kinderen van het orthopedagogisch centrum. Het winnende gedicht prijkt ondertussen op de voorgevel van ons gebouw. Maar we vonden dat de andere gedichten ook moesten gedeeld worden. Daarom bundelden we ze in een boekje en bieden we 'Kindertijd' te koop aan.

Waarom dit goed doel?

Ik ben werkzaam in het Orthopedagogisch Centrum. Ik ken dus de noden van de kinderen en hun gezinnen. Bovenop de problematiek van de kinderen (gedragsmoeilijkheden en emotionele stoornissen) zien we steeds meer dat armoede een rol gaat spelen. Dit komt bovenop de druk die gezinnen al ervaren door de problematiek van hun kind en dus zijn alle beetjes welkom om tegemoet te komen aan de meest basale behoeften van kinderen en hun gezin.

OC Nieuwe Vaart

Het Orthopedagogisch Centrum 'Nieuwe Vaart' richt zich tot kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsstoornissen (GES), thuis of op school, al dan niet in combinatie met leerproblemen.

Het centrum omvat twee afdelingen die geïntegreerd samenwerken. Een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3, voor kinderen van 2 1/2 jaar tot 14 jaar. En een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

Bekijk dit goed doel