De Warmste Pauze & Het Perspectief Zingt

Ten voordele van Uilenspel vzw

Tijdens onze Warmste Pauze komen er lekkernijen van over de hele wereld op tafel. De cursisten Nederlands voor Anderstaligen van Het Perspectief te Gent bereiden en verkopen die zelf aan elkaar.

's Avonds wordt er vanaf de pauze een zangstonde in allerlei talen (Nederlands, Frans, Turks, Arabisch, Zweeds, Italiaans en Spaans) georganiseerd met alle klassen van de school. Alle cursisten van Het Perspectief zijn welkom: goed kunnen zingen is zeker geen vereiste, we willen ook graag scoren voor sfeer en gezelligheid!

Waarom dit goed doel?

De cursisten en lesgevers van Het Perspectief vonden dit een interessant goed doel om verschillende redenen:
Het is lokaal.
Het steunt kwetsbare gezinnen los van hun herkomst.
Het versterkt het sociale DNA van de buurt waar deze mensen leven.
Een goede opleiding is belangrijk.
Ik vergeet hier zeker nog een paar redenen.
We vonden het een mooi, warm project.

Uilenspel vzw

Uilenspel geeft gratis huiswerkbegeleiding aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in Gent. Uilenspel wil zo de ontwikkelingskansen van kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, vergroten en dit via buurtsolidariteit.

De vrijwilligers gaan 1u per week langs bij een gezin in hun buurt voor huiswerkbegeleiding. Via spelend leren wordt gewerkt aan de schoolse vaardigheden, de motivatie en het welbevinden van het kind. De ouders van het kind worden ook bij de begeleiding betrokken. Zij krijgen extra handvatten aangereikt en ook hun competenties worden versterkt. Ook de school is een belangrijke partner bij de begeleiding.

De fijne begeleidingsmomenten zorgen er bovendien voor dat de vrijwilliger en het gezin elkaar goed leren kennen en deel gaan uitmaken van elkaars netwerk. De buurtintegratie en -solidariteit neemt zo toe. En de brug kan gemaakt worden naar andere organisaties of dienstverlening in de buurt.

Meer info op www.uilenspel.be

Bekijk dit goed doel