De Warmste Pannenkoek

Ten voordele van huis voor jongeren vzw / OVERKOP Gent

Stuvo LUCA Gent en de Faculteit Architectuur van KU Leuven te Gent verkopen pannenkoeken en ander zoets in de cafetaria van de campus (Hoogstraat 51 - Gent) ten voordele van Overkop Gent op 18 en 20 december tussen 12u en 14u.

Waarom dit goed doel?

De werking van Overkop Gent sluit nauw aan bij onze werking (psychosociale dienstverlening voor studenten).

huis voor jongeren vzw / OVERKOP Gent

In een OverKop-huis kan je als jongere van 12 tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
In OverKop-Gent is geen enkele vraag te groot of te klein. Je bent er altijd welkom! Doe, voel, chill, hallo...daar staan we voor.

We zijn er ook trots op dat we de stem van iedere jongere centraal stellen zowel in je eigen verhaal als in onze werking. Dus ook als je een idee hebt om OVERKOP nog beter te maken. Dan is OVERKOP de ideale plaats.

Bekijk dit goed doel