De warmste mutsjes

Ten voordele van Vriendenkring van Brandwondenpatiënten van het UZ Gent

wij maken warme mutjes voor in de kerstboom te hangen

Waarom dit goed doel?

voor mijn papa omdat hij 10 jaar geleden een arbeidsongeval heeft gehad met zware brandwonden.

Vriendenkring van Brandwondenpatiënten van het UZ Gent

De vzw streeft er naar om de brandwondenpatiënten en hun omgeving maximaal te ondersteunen op sociaal, psychologisch, materieel of financieel vlak. Ook na het beëindigen van de acute medische behandeling wil de vzw de patiënten en hun familie helpen bij de re-integratie als persoon in de maatschappij. Daarom organiseert de vzw een brede waaier van activiteiten om de brandwondenpatiënten te informeren en onderlinge contacten te bevorderen.

Bekijk dit goed doel

Video's