DE WARMSTE MOTORIT

Ten voordele van STEK vzw

DE WARMSTE MOTORIT
-wanneer : zondag 8 december 2019 van 10u tot 15u
-waar : Dranouter, oc De Klakeye
-wat : -bepijlde motorit van ongeveer 60km door
Heuvelland, 10€ inschrijving tvv de STEK.
-test een elektrische moto (merk ZERO) voor
10€ tvv de STEK.
-een hapje en een drankje zijn voorzien.

Waarom dit goed doel?

Onze aktie zal plaatsvinden in Dranouter en we willen een streekgebonden goed doel.

STEK vzw

Stek is een vzw, met activiteiten gericht op de buurt en binnen welzijn. Met landbouw als middel om sociale contacten te ondersteunen, isolement te doorbreken en buurtcohesie te stimuleren. In onze vzw richten we ons tot verschillende doelgroepen. Enerzijds jongeren uit problematische opvoedingssituatie en volwassenen met psychische problemen of anderen die om wat ook voor reden er even tussen uit moeten. we richten ons ook tot allen die zin hebben om deel te nemen aan onze dagelijkse werking door als vrijwilliger mee te draaien in het geheel. Onze werking is dus tweeërlei: het welzijnsverhaal en de buurtwerking. Op onze activiteiten van het voorbije jaar staan veel kinderkampje, voor bellewijk , groeigroepje en andere. Telkens met oog voor ouders die financieel niet de middelen hebben. Ook zijn we een plaats geweest waar mensen even konden tot rust komen, elkaar ontmoeten, deel uit maken. Ook lezingen rond gevoelige thema's en ontmoetingsplaats voor duurzame initiatieven

Bekijk dit goed doel