de warmste middagfuif

Ten voordele van Wetenschappelijk Fonds Hematologie vzw

Op maandag 2 en dinsdag 3 december organiseren we 's middags voor onze leerlingen van het SIVI en VLTI een fuif.
Samen kunnen we zo de examenstress wegdansen.

Waarom dit goed doel?

Een directeur van een lagere school van onze scholengroep Sint-Rembert is al een jaar in behandeling op deze afdeling. Dus het goed doel was (helaas) snel gekozen.

Wetenschappelijk Fonds Hematologie vzw

Het Fonds biedt financiƫle steun aan wetenschappelijk onderzoek, dat uitgevoerd wordt aan het hematologisch centrum van het AZ Sint-Jan ziekenhuis Brugge-Oostende AV. Jaarlijks selecteert en steunt het Fonds een 10-tal projecten voor een totaalbedrag van ongeveer 100.000 euro. Naast de ondersteuning van onderzoek, financiert het Fonds ook patiƫnten die speciale en dure behandelingen, die slechts gedeeltelijk worden terugbetaald door de mutualiteit of overheid, ondergaan. Als ook de financiering van de labo apparatuur.Het Fonds staat eveneens in voor het publiceren en uiteenzetten van de resultaten uit het gefinancierd onderzoek. Daarnaast biedt het Fonds ook meer algemene informatie voor het grote publiek via haar website en brochures.

Bekijk dit goed doel