de warmste markt

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Wij vonden het een leuk idee om te vertrekken vanuit een kinderboek/film met dit thema, aangepast aan de leeftijden van onze leerlingen.
Vertrekkend vanuit dat verhaal zouden we per leerjaar of per graad een groot kunstwerk willen maken dat we op de markt per opbod zouden verkopen voor het goede doel.

Anderzijds willen we ons ook engageren om tijdens de middagpauze met leerlingen gedichten te schrijven over grootouders/vergeten/veranderen/graag zien/afscheid nemen/...
Deze gedichten zouden we graag, samen met illustraties, bundelen in een klein boekje dat we opnieuw willen verkopen op de warmste markt.

Op deze warmste markt organiseren we een 'sing-a-long'- met geschikte nummers.

Tijdens deze warmste markt kunnen familie, vrienden en sympathisanten ook genieten van wat lekkers en worden koekjes, chocolade, marsepein,... verkocht.

Een echte warme markt van en voor hartelijke mensen.

Waarom dit goed doel?

Steeds meer en meer horen we verhalen of komen we in contact met mensen die heel jong de diagnose dementie krijgen.
Goede vrienden van enkele van onze collega's hebben een paar weekends geleden hun (schoon)mama begraven na de strijd tegen jongdementie.
Zij hebben de voorbije jaren met verschillende (h)artistieke projecten geld ingezameld voor onderzoek naar de ziekte. Ook met als doel wat meer aandacht te vragen voor deze verschrikkelijke ziekte.
Wij willen dit doel en dit onderwerp graag bespreekbaar maken in onze school en met onze leerlingen via film, muziek, verhalen, foto's,...

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel