De Warmste Maand

Ten voordele van TEJO Oostende vzw

In de maand november zullen wij 3 keer voor onze werking een tearoom openhouden. Hierbij zullen we drankjes verkopen en elke zondag een ander hapje. De opbrengst hiervan zal volledig naar TEJO Oostende gaan.

Waarom dit goed doel?

Chiro Nelle uit Oostende wil zich graag inzetten voor TEJO Oostende. Wij komen zeer veel in contact met jongeren, daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen/jongeren zich goed voelen in hun vel. Wij staan achter het idee dat jongeren naar een vertrouwde plek kunnen gaan om eens te praten zonder dat het thuisfront dat hoeft te weten. Met deze actie proberen wij een lokale vereniging te steunen.

TEJO Oostende vzw

TEJO Oostende bestaat bijna 3 jaar, en heeft in dit tijd al heel wat jongeren kunnen ondersteunen.
TEJO (therapeuten voor jongeren) biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, onmiddellijk, kortdurend, anoniem en gratis.
De korte oplossingsgerichte therapie richt zich op de kwaliteiten en de positieve krachten van de jongeren in plaats van te focussen op de probleemsituatie. TEJO tracht hen beter te leren omgaan met hun gevoelens en leert hen realistisch te denken over hun eigen mogelijkheden.
Dank zij de gratis inzet van therapeuten en onthaalmedewerkers kunnen heel wat jongeren weer verder met hun leven!
Jullie steun voor de jongeren uit de regio Oostende is meer dan welkom !!!

Bekijk dit goed doel