De warmste kraampjes

Ten voordele van Welzijnsschakel Integraal

Tijdens de verschillende oudercontacten organiseren we ism onze ouderraad een winterbar met lekkere drankjes en zelfgemaakte koekjes...
De oudere kinderen gaan in de speeltijd zelf creatief aan de slag met hun warmste kraampje!

Waarom dit goed doel?

Als school kiezen we dit jaar voor een goed doel dicht bij ons in de buurt. We werken dan ook af en toe samen met Integraal. We vinden het vooral sterk dat deze organisatie vooral op vrijwilligerswerk rust !

Welzijnsschakel Integraal

-huiswerk- en studiebegeleiding
-ontmoetingsruimte
-kinderfeesten
-zomerschool Nederlands
-zomerschool Frans
-vakantiewerking voor allochtone jongeren

Bekijk dit goed doel