De Warmste Koekjes

Ten voordele van Paadhai België vzw

Verkoop op straat, school en thuisomgeving

Waarom dit goed doel?

Wij werken in klasverband en willen ons (meer) bewust zijn van alle kansen die wij krijgen, op school en thuis!

Paadhai België vzw

Paadhai België ondersteunt sinds 2005 twee opvangtehuizen in Chennai Zuid-India. Eén voor jongens en één voor meisjes. Wij hebben een Indiase maatschappij voor ogen waarin achtergestelde kinderen, jeugd en vooral vrouwen het recht wordt gegeven om een respectvol leven te leiden vrij van angst voor misbruik of welke vorm van uitbuiting ook.

Wij willen kansarme kinderen in India laten opgroeien tot weerbare volwassenen, zodat zij alle kansen krijgen op een menswaardige toekomst. Wij willen dit bekomen door het geven van onderdak, onderwijs en via ondersteuning van ernstige en duurzame ontwikkelingsprojecten.

Bekijk dit goed doel