De Warmste Klimtorenweek

Ten voordele van De Kantel vzw

alle klassen zullen materialen en voeding maken op te verkopen tijdens onze Warmste Klimtorenweek: op woensdag 18 december kunnen ouders en sympathisanten van de school ons doel steunen door zelfgemaakte zaken van de kinderen te komen kopen op hun verkoopsstand, aan de klas.

Waarom dit goed doel?

Om kinderen vanuit onze nabije omgeving extra kansen te helpen geven.

De Kantel vzw

De Kantel is een privé-initiatief in Sint-Andries (Brugge), erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Wij begeleiden kinderen en hun gezinnen die in hun ontwikkeling en opvoedingsproces problemen ervaren. Soms volstaat het om aan huis te gaan en de kinderen in hun familiale context te helpen. Maar in andere gevallen is een tijdelijke opvang noodzakelijk. Daarvoor bieden wij vier leefgroepen: een groep voor heel jonge kinderen (0-6 j.), twee groepen met een leeftijdsspreiding tussen 3 en 25 jaar, en een adolescentengroep voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. Verder is er ook een afdeling ‘studio-wonen’ voor jongeren tussen 17 en 25 jaar en begeleiden we ook jongvolwassenen die zelfstandig gaan wonen buiten de voorziening.

Bekijk dit goed doel